Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
Có được đền bù khi công ty chấm dứt hợp đồng trước hạn?

 

Xin chào Luật sư X, xin Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Em mới ký hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng, nhưng khi tôi mới làm được 1,5 tháng thì công ty báo nghỉ việc trong 1 ngày không có lý do gì và yêu cầu phòng hành chính nhân sự không chấm công từ ngày hôm sau, khi báo tôi nghỉ việc mà không có văn bản, quyết định gì trong khi tôi còn thời hạn hợp đồng. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có được đền bù thời gian còn trong hợp đồng không và nếu có thì tôi được đền bù như thế nào? Mong Luật sư giúp đỡ tôi với!

 

Kết quả hình ảnh cho hợp đồng 

Căn Cứ Pháp Lý: Luật Lao động 2012

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Bộ Luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động, với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 03 ngày làm việc.

Như vậy, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn không lý do sau 1 ngày báo trước là sai quy định pháp luật. Căn cứ quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động 2012 thì nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gồm:

+) Công ty bạn vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho bạn một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

+) Phải nhận bạn trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày bạn không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

+) Trường hợp bạn không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này công ty và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

+) Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại bạn và bạn đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

+) Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà bạn vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Call: 01233.102.102 
 
Hân hạnh được phục vụ!