Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

Thưa luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi về trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong trường hợp tôi chỉ có bản án và quyết định thi hành án làm căn cứ? Cảm ơn luật sư

 

 

Căn cứ:

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

 

Trả lời: Chào bạn, Luật sư X xin tư vấn cho bạn như sau:

- Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp này là UBND cấp huyện 

Thời gian thực hiện là không quá 30 ngày.

- Thứ hai, về trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã. Hồ sơ bao gồm:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND xã. Hồ sơ gồm (Điều 8 TT24/2014)

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Bản án, quyết định của TAND; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án (K3 Điều 100 Luật đất đai)

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

 

Bước 2: UBND xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng sử dụng đất và niêm yết công khai trong vòng 15 ngày, xem xét giải quyết ý kiến về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến VPDKDD(K2 Điều 70 NĐ 43)

 

Bước 3: Văn phòng đăng kí đất đai thực hiện các công việc:

- Trích lục bản đồ địa chính trong trường hợp có thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính người sử dụng đất nộp nếu có

- Kiểm tra hồ sơ địa chính, xác nhận có đủ điều kiện cấp GCN hay không

- Cập nhật thông tin địa chính, đăng kí vào hồ sơ địa chính

- gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính

- chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận

 

Bước 4: Cơ quan tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện và chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai

 

Bước 5: Văn phòng đăng kí đất đai gửi giấy chứng nhận đến UBND xã để trao cho người được cấp

 


Call: 01233.102.102 
 
Hân hạnh được phục vụ!