Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
Trình tự, thủ tục thu hồi đất và thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nhà tôi có 1 mảnh đất 400m2. Do là vị trí khá tốt nên bên điện lực nói muốn xây một trạm điện ở trên miếng đất của nhà mình và chính quyền địa phương đã cho quyết định cưỡg chế thu hồi đất của gia đình. Mặc dù gia đình  mình đã phản đối quyết liệt. Vậy luật sư cho mình hỏi quyết định của chính quyền như vậy là đúng hay sai? Và mình có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Xin cảm ơn luật sư.

Kết quả hình ảnh cho thu hồi đất

Căn cứ pháp lý: Luật Đất Đai 2013

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì nhà bạn có một mảnh đất 400m2 và bên điện lực muốn xây dựng một trạm điện trên miếng đất của gia đình bạn.

Như vậy nếu như mảnh đất của bạn thuộc các dự án trong những trường hợp quy định tại điều 62 Luật đất đai 2013 về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì việc thu hồi đất của chính quyền địa phương là có cơ sở.

Căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai 2013 thì thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Thủ tục thực hiện việc thu hồi đất được thực hiện như sau:

Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoặc thu hồi đất, kiểm tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ tá định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Trách nhiệm của người có đất bị thu hồi là phải phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, đo đạc diện tích đất. Trường hợp không phối hợp với cơ quan chức năng, dù đã được vận động thuyết phục thì sau 10 ngày kể từ khi được vận động, thuyết phục  thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Việc thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi ủy an nhân dân xã, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi;

Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Do đó việc cưỡng chế thu hồi đất phải tuân theo những trình tự thủ tục nhất định. Bạn có thể kiểm tra việc mảnh đất của bạn có thuộc các trường hợp thu hồi đất như chúng tôi đã nêu ở trên hay không? Nếu có gia đình bạn phải chấp nhận quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng. Ngoài ra việc cưỡng chế thu hồi đất phải tuân theo trình tự thủ tục nhất định. Nếu bạn phát hiện sai phạm trong quá trình thực hiện cưỡng chế, có thể thực hiện việc khiếu nại quyết định cưỡng chế đến chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu giải quyết.

 


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Call: 01233.102.102 
 
Hân hạnh được phục vụ!