Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội đã lập công chuộc tội

Tình tiết giảm nhẹ:  Người phạm tội đã lập công chuộc tội là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015


Căn cứ: 

Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

 

Nội dung

Đã lập công chuộc tội là trường hợp sau khi thực hiện tội phạm cho đến khi bị xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm), người phạm tội không những ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm do họ thực hiện, mà họ còn có những hành động giúp đỡ các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, ngăn chặn các tội phạm khác, tham gia phát hiện tội phạm, bắt kẻ phạm tội, có hành động thể hiện sự quên mình vì lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của người khác… được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận
 
Mức độ giảm nhẹ phụ thuộc vào công trạng của người phạm tội và việc lập công chuộc tội đó ở giai đoạn tố tụng nào.
 
 
 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Call: 01233.102.102 
 
Hân hạnh được phục vụ!