Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
THỦ TỤC BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THUÊ HÀNG NĂM ?

Thưa luật sư, công ty tôi thuê một diện tích đất của Nhà nước theo diện trả tiền hàng năm để làm cơ sở sản xuất. Trên diện tích đất này, chúng tôi đã xây dựng nhà xưởng sản xuất. Nay chúng tôi có thể bán nhà xưởng này cho một công ty khác được không? Trình tự, thủ tục ra sao, xin luật sư tư vấn giúp?

 

Căn cứ:

- Điều 175 Luật đất đai 2013

- Điều 179 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

 

Trả lời: Chào bạn, Luật sư X xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, công ty bạn có quyền bán nhà xưởng - tài sản trên đất thuê hàng năm khi có những điều kiện sau đây:

- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
Khi bán tài sản trên đất thuê hàng năm, bên mua được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.
 
Thứ hai, công ty bạn thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất theo trình tự như sau:

- Bước 1: Thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Bước 2: Nộp hồ sơ bán tài sản trên đất thuê tại Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua tiếp tục thuê đất;

- Bước 3: Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán.

- Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;

 
 

Call: 01233.102.102