Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
THAY THẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY THHH HAI THÀNH VIÊN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thưa luật sư, năm 2013 tôi góp vốn cùng một người bạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Bạn tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty. Năm 2014, giữa công ty tôi phát sinh tranh chấp về hợp đồng với công ty đối tác, nhưng trong thời gian này bạn tôi lại bị kết án tạm giam nên Tòa án chỉ định tôi làm người đại diện cho công ty tham gia tố tụng. Việc này có đúng hay không? Nếu tôi không muốn tham gia xét xử với tư cách người đại diện thì có được không? Xin luật sư giải đáp giúp.

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2014

Trả lời: 

Chào bạn, Luật sư X đã nhận được câu hỏi của bạn và xin trả lời như sau:

Về mặt pháp luật, người đại diện của pháp nhân nói chung, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nói riêng có thể là là người đại diện theo pháp luật, hoặc người đại diện theo ủy quyền, sẽ đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Trong trường hợp của bạn, tôi hiểu là bạn của bạn là người đại diện duy nhất trong công ty nhưng không thể đại diện cho công ty tham gia tố tụng vì bị kết án tạm giam. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, thì trong trường hợp đó, thành viên còn lại của công ty  đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Do đó, cho đến khi Hội đồng thành viên có quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật thì bạn sẽ được xác định là người đại diện cho công ty tham gia tố tụng. Trường hợp bạn không muốn tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo pháp luật thì phải có quyết định của Hội đồng thành viên cử ra một người khác làm người đại diện. 

Call: 01233.102.102 
 
Hân hạnh được phục vụ!