Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
HÌNH SỰ
Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội đầu thú

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội đầu thú

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội đầu thú là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015  

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015 phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015  

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là phụ nữ có thai

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là phụ nữ có thai

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội là phụ nữ có thai là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội do lạc hậu

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội do lạc hậu

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội do lạc hậu là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015  

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6