Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
DOANH NGHIỆP
Thay đổi người quản lý doanh nghiệp

Thay đổi người quản lý doanh nghiệp

Luật sư X xin giới thiệu những lưu ý cơ bản đối với những doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi người quản lý của doanh nghiệp.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật sư X xin giới thiệu những lưu ý cơ bản đối với những doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Điều kiện tham gia đấu thầu xây dựng

Điều kiện tham gia đấu thầu xây dựng

Thưa luật sư, chúng tôi là công ty xây dựng đang tham gia một gói thầu nhưng khi hoàn tất hồ sơ lại bị từ chối do không đăng ký thông tin trên mạng. Từ trước đến giờ công ty vẫn thực hiện nộp hồ sơ bình thường sao không thấy có lý do đó. Có phải thêm điều kiện đấu thầu các công trình xây dựng, xây lắp của Nhà nước...

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Luật sư X xin giới thiệu những lưu ý cơ bản đối với những doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Luật sư X xin giới thiệu những lưu ý cơ bản đối với những doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Luật sư X xin giới thiệu những lưu ý cơ bản đối với những doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8