Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
VĂN BẢN
THÔNG TƯ 91/2015/TT-BGTVT

THÔNG TƯ 91/2015/TT-BGTVT

LSX xin cung cấp Thông tư 91/2015/TT-BGTVT

NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ - CP

NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ - CP

Luật sư X xin cung cấp nghị định 110/2013/NĐ - CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN 2009

LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN 2009

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2013

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số04/2007/QH12,

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016

LSX xin cung cấp văn bản Luật thuế xuất nhập khẩu 2016

Trang:    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11