Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
LUẬT ĐẤT ĐAI
NGHỊ ĐỊNH 45/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NGHỊ ĐỊNH 45/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Luật sư X xin giới thiệu đến bạn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 99/2015/NĐ-CP

Luật sư X xin giới thiệu văn bản Nghị định 99/2015/NĐ-CP

LUẬT NHÀ Ở

LUẬT NHÀ Ở

Luật sư X xin cung cấp văn bản Luật nhà ở

NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 01/2017/NĐ-CP

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP

Luật sư X xin cung cấp NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI  

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Luật sư X xin cung cấp văn bản Luật Đất đai số 45/2013/QH13