Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
LUẬT LAO ĐỘNG
Nghị định 06/2010/NĐ-CP

Nghị định 06/2010/NĐ-CP

LSX xin cung cấp văn bản Nghị định 06/2010/NĐ-CP

QUYẾT ĐỊNH 1351/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH 1351/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH 1351/QĐ-BHXH NĂM 2015 VỀ MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ lao động và an toàn vệ sinh lao động.

NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

Nghị định 05/2015/NĐ - CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động.

Nghị định 44/2013/NĐ - CP

Nghị định 44/2013/NĐ - CP

Luật sư X xin cung cấp nghị định 43/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Luật sư X xin cung cấp các văn bản của pháp luật lao động mới nhất