Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
VĂN BẢN KHÁC
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2008

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2008

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng,quản lý cán bộ, công chức;nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP

LSX xin cung cấp Nghị định số 167/2013/NĐ - CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

NGHỊ QUYẾT 58/NQ-CP NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT 58/NQ-CP NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT 58/NQ-CP NĂM 2017 ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ...

CÔNG VĂN 3758/BHXH-TT

CÔNG VĂN 3758/BHXH-TT

LSX xin cung cấp Công văn 3758/BHXH-TT

THÔNG TƯ 32/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ 32/2013/TT-NHNN

LSX xin cung cấp văn bản Thông tư 32/2013/TT-NHNN

NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ - CP

NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ - CP

Luật sư X xin cung cấp nghị định 110/2013/NĐ - CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9