Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
VĂN BẢN KHÁC
NGHỊ QUYẾT 84/NQ-CP VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT 84/NQ-CP VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2017

LSX xin cung cấp văn bản NGHỊ QUYẾT 84/NQ-CP VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2017

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2008

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2008

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng,quản lý cán bộ, công chức;nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP

LSX xin cung cấp Nghị định số 167/2013/NĐ - CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

NGHỊ QUYẾT 58/NQ-CP NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT 58/NQ-CP NĂM 2017

NGHỊ QUYẾT 58/NQ-CP NĂM 2017 ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ...

CÔNG VĂN 3758/BHXH-TT

CÔNG VĂN 3758/BHXH-TT

LSX xin cung cấp Công văn 3758/BHXH-TT

THÔNG TƯ 32/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ 32/2013/TT-NHNN

LSX xin cung cấp văn bản Thông tư 32/2013/TT-NHNN

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9