Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
VĂN BẢN KHÁC
LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.

NGHỊ ĐỊNH 39/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 39/2007/NĐ-CP

LSX xin cung cấp văn bản Nghị định 39/2007/NĐ-CP

THÔNG TƯ 46/2011/TT-BCA

THÔNG TƯ 46/2011/TT-BCA

LSX xin cung cấp văn bản Thông tư 46/2011/TT-BCA 

NGHỊ ĐỊNH 144/2013/ND-CP

NGHỊ ĐỊNH 144/2013/ND-CP

LSX xin cung cấp nghị định 144/2013/NĐ-CP

LUẬT TRẺ EM 2016

LUẬT TRẺ EM 2016

LSX xin cung cấp văn bản Luật trẻ em 2016

Nghị định 71/2014/NĐ-CP

Nghị định 71/2014/NĐ-CP

LSX xin cung cấp Nghị định 71/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CẠNH TRANH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9