Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
DÂN SỰ
Từ chối nhận thừa kế

Từ chối nhận thừa kế

Bố tôi mất có để lại di chúc, nội dung là cho tôi và em trai thừa kế phần ngang bằng nhau đối với thửa đất có diện tích 100m². Tôi có thể từ chối nhận phần thừa kế này để để lại cho em trai tôi toàn bộ quyền thừa kế di sản không?

Trang:    1 | 2 | 3   >>