11 vi phạm sẽ bị khai trừ Đảng!

Hành trình để trở thành một Đảng viên là một hành trình dài và cũng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc bị khai trừ khỏi đảng lại rất dễ dàng, là sụp đổ mọi nổ lực, cố gắng. Pháp luật quy định 11 trường hợp Đảng viên bị khai trừ khỏ Đảng. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Quyết định 102-QĐ/TW

Nội dung tư vấn:

1. Đảng viên là ai?

Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thì Đảng viên được định nghĩa là những người chiến sĩ cách mạng, tiên phong phấn đấu, suốt đời vì mục đích và lý tưởng của Đảng. Bởi vậy, Đảng viên luôn là người chấp hành những Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cụ thể tại Điều 1 được quy định như sau: 

Điều 1.

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

2. 11 vi phạm về hôn nhân, gia đình, Đảng viên sẽ bị khai trừ Đảng

Như đã phân tích ở trên thì Đảng viên chính là những người tiên phong đi đầu, gương mẫu thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trải qua kỳ bồi dưỡng Đảng viên và những tiêu chuẩn nhất định, Đảng viên mới được công nhận. Tuy nhiên, nếu đã là một Đảng viên, thì việc vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị sẽ chịu cơ chế kỷ luật khác hơn so với bình thường. 

Các hình thức bị kỷ luật như Khiển trách, cảnh cáo và Cách chức là Khai trừ ra khỏi Đảng. Trong đó, có 11 lỗi vi phạm không cần xét đến hậu quả lớn như thế nào, mức độ nghiệm trọng ra sao thì Đảng viên vẫn bị khai trừ khỏi đảng. 

Căn cứ vào Quyết định 102-QĐ/TW , 11 lỗi sau, Đảng viên sẽ khai trừ khỏi Đảng. 

 • Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng: Việc ngoại tình, chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình hay đã có gia đình nhưng chung sống như vợ chồng với người khác là trường vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.
 • Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Hành vi xúi dục, ép buộc những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân và gia đình của mình vi phạm pháp luật là hành vi trái với chính sách của Nhà nước.
 • Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.
 • Cố tình kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà người đó không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà biết người đó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
 • Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo bằng văn bản với chi bộ về lai lịch của người đó, hoặc đã báo cáo nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý nhưng vẫn cố tình thực hiện.
 • Cố tình che giấu tổ chức đảng; ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Đảng viên sinh con thứ năm trở lên.
 • Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.
 • Trả thù, trù dập người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.
 • Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên trong gia đình hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Căn cứ vào Điều 24, 25, 27 và 32 Quyết định 102-QĐ/TW

Điều 24. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

b) Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài

3- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Cố tình kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà người đó không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà biết người đó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

c) Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo bằng văn bản với chi bộ về lai lịch của người đó, hoặc đã báo cáo nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý nhưng vẫn cố tình thực hiện.

d) Cố tình che giấu tổ chức đảng; ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Điều 32. Vi phạm về bạo lực gia đình

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Trả thù, trù dập người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.

b) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên trong gia đình hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

3. Đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng do sinh con thứ 3 vẫn được kết nạp lại!

Mặc dù bị khai trừ khỏi đảng do sinh con thứ ba, nhưng Nhà nước vẫn có phần rất thoáng cho quy định Đảng viên được kết nạp lại vào Đảng. Cụ thể theo Điều 4 của Quy định 05/QĐ-TW thì các trường hợp sau: 

 • Có thời gian phấn đấu ít nhất 24 tháng đối với trường hợp sinh con thứ 3, 36 tháng với sinh con thứ 4 (trước đây là 60 tháng);
 • Là người uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng, dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao.
 • Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay