Ai bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi mà mọi người có thể tham gia để phòng tránh những rủi ro cho bản thân. Tuy nhiên, pháp luật, vì một số lý do, bắt buộc một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội. Những đối tượng này là ai?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ: 

 • Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nội dung tư vấn

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Theo điều 3 luật bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội (BHXH) được hiểu như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, luật cũng định nghĩa về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau (khoẻn 2 điều 3 luật BHXH):

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Như vậy, ta hiểu đơn giản bảo hiểm xã hội là một sự bảo đảm, phòng ngừa rủi ro trong cuộc sống. Sẽ có những người bắt buộc phải tham gia hình thức này, để tránh tạo thành gánh nặng cho gia đình và xã hội

2. Ai bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội?

Theo điều 2 luật BHXH thì những đối tượng sau bắt buộc phải đóng BHXH:

 • Người lao động của các loại hợp đồng:
  • Hợp đồng không xác định thời hạn 
  • Hợp đồng xác định thời hạn 
  • Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, bao gồm cả cả hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi
 • Người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
 • Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề 

Việc tham gia BHXH của những người trên là bắt buộc. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của họ. Họ được hưởng chính sách bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống khi gặp khó khăn. Đồng thời, việc họ tham gia bảo hiểm giúp giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Lưu lại để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình nhé.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay