Ai bồi thường vụ tai nạn xe bồn đâm xe khách tại Lai Châu

Ai bồi thường vụ tai nạn xe bồn đâm xe khách tại Lai Châu