Bán dâm cho người dưới 16 tuổi có bị phạt?

Bán dâm

Bán dâm cho người dưới 16 tuổi có bị phạt?