Bắt người khác dọn nhà sẽ bị phạt 1 triệu?

Bắt người khác dọn nhà sẽ bị phạt 1 triệu?

Bắt người khác dọn nhà sẽ bị phạt 1 triệu?