Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau
20

Th 06

Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau

  • Nguyễn Trọng Nghĩa
  • 0 bình luận

Luật Giáo dục Đại học vừa được thông qua ngày 19/11/2018 với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về văn bằng giáo dục đại học . ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: