Điều 132. Hiệu lực thi hành
19

Th 10

Điều 132. Hiệu lực thi hành

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 132. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 hết hiệu...

Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
19

Th 10

Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Tòa án nhân dân tối cao...

Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp
19

Th 10

Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp 1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và...

Điều 130. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận; giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
19

Th 10

Điều 130. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận; giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 130. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận; giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu...

Điều 129. Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài
19

Th 10

Điều 129. Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 129. Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng tuân theo pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú. Trường hợp người...

Điều 128. Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
19

Th 10

Điều 128. Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 128. Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 1. Cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con mà...

Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài
19

Th 10

Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài 1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam...

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài
19

Th 10

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài 1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình...

Điều 125. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình
19

Th 10

Điều 125. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 125. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình 1. Việc công nhận bản án,...

Điều 124. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình
19

Th 10

Điều 124. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 124. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: