Cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu không?

Chúng ta thường thấy các doanh nghiệp đi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa hộ kinh doanh. Vậy, khi hộ kinh doanh, một cá nhân cũng muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì sao? Một câu hỏi được đặt ra, cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu không?

Căn cứ pháp lý

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005
 • Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung) 2009

Nội dung

1.Ai/chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu

Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu như sau:

Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu
Tổ chức,cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
Tổ chức,cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó

 Căn cứ quy định trên có thể thấy, không chỉ có pháp nhân ( các doanh nghiệp) mà cá nhân độc lập khi tham gia hoạt động kinh doanh cũng có thể thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa mà mình kinh doanh.

2.Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng được các điều kiện sau:
Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc;
Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác

3.Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Hai tờ khai nhãn hiệu theo quy định của pháp luật, nội dung cần có:

– Phần Mô tả nhãn hiệu
– Thông tin chủ đơn và đại diện của chủ đơn(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
– Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
– Thống kê các chi phí nộp đơn
– Thống kê các tài liệu có trong đơn
– Danh mục phân nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
– Cam kết của chủ đơn,chủ đơn ký tên xác nhận tờ khai đăng ký nhãn hiệu

 • 05 nhãn hiệu nộp kèm với kích thước 7.5 X 7.5
 • Những giấy tờ liên quan khác ( tùy trường hợp)

4.Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Cá nhân nộp hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội hoặc văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Sau khi nộp lệ phí, chủ đơn sẽ nhận về một bản tờ khai có dấu nhận đơn của Cục sở hữu trí tuệ. Quy trình xử lý một đơn đăng ký nhãn hiệu cụ thể:
Bước 1 thẩm định hình thức: 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
Bước 2: Công bố Đơn trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ: 02 tháng
Bước 3: Thẩm định nội dung của nhãn hiệu: 09-12 tháng
Bước 4: Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu: 01-02 tháng kể từ ngày có thông báo dựu định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

5.Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và cá nhân nhận về bản tờ khai có dấu xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu cá nhân chính thức được pháp luật bảo vệ. Điều này giúp chủ đơn khẳng định quyền sở hữu của mình đối với thương hiệu cá nhân mình kinh doanh.
Có thương hiệu cá nhân giúp chủ thể kinh doanh dễ dàng trong việc quảng cáo sản phẩm đến tay người tiêu dùng, gây dựng lòng tin về chất lượng.
Đăng ký nhãn hiệu giúp cá nhân kinh doanh tạo ấn tượng với người tiêu dùng. Đồng thời loại bỏ những cá nhân/ tổ chức có ý muốn đạo nhái sản phẩm kinh doanh của mình.

6 .Các lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu

 • Trước khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, cá nhân cần thiết thực hiện tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp hồ sơ.
  Cá nhân lưu ý thông tin trên các mục 1, mục 2 và mục 7 của tờ khai:
  Mục 1: về mô tả nhãn hiệu từ màu sắc, phần hình, phần chữ cần chuẩn xác.
  Mục 2: là thông tin của chủ đơn, cần ghi đúng tên đầy đủ, số điện thoại, email liên hệ và địa chỉ để Cục sở hữu trí gửi các văn bản thông báo.
  Mục 7: thông tin phân nhóm sản phẩm, hàng hóa mà cá nhân kinh doanh được phân loại theo Nice từng năm.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn thêm mỗi lần 10 năm.

 • Để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, yêu cầu gia hạn phải được nộp với Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực và phải nộp lệ phí duy trì.

Việc đăng ký nhãn hiệu là cơ sở pháp lý cao nhất giúp cá nhân sử dụng nhãn hiệu xác lập quyền sở hữu đối với thương hiệu cá nhân. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp là chứng từ pháp lý cao nhất xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Để thuận lợi cho việc đưa sản phẩm đến gần hơn tới tay người tiêu dùng và chống lại những hành vi xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu, cá nhân/ tổ chức nên thực hiện bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà mình đang kinh doanh.

Liên hệ Luật sư X, số điện thoại 0971 624 624 để sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *