Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần 2019

Đóng bảo hiểm xã hội, đa phần người tham gia muốn được hưởng lương hưu khi nghỉ việc. Tuy nhiên, vì 1 số nguyên nhân mà buộc người lao lao động phải làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Quy định cụ thể hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần.

Không phải lúc nào người lao động cũng đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Pháp luật chỉ cho phép 4 trường hợp giải quyết yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội 4 lần bao gồm: 

 •  Người tham gia chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và sau 01 năm ngừng tham gia BHXH có nhu cầu hưởng BHXH 1 lần: Tùy thuộc vào tính chất của từng ngành nghề mà tuổi nghỉ hưu của mỗi người cũng khác nhau. Theo quy định, đối với ngành nghề kinh doanh trong điều kiện bình thường thì đủ 60 tuổi với nam và đủ 55 tuổi với nữ là tuổi nghỉ hưu. Nghĩa là, nếu chưa đủ độ tuổi này, người lao động sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.
 • Người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu; chưa đủ 20 năm tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 54 Luật BHXH và chưa đủ 15 năm tham gia BHXH đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách tại xã, phường, thị trần theo Khoản 3 Điều 54 Luật BHXH. Khác với điều kiện trên thì trường hợp này, người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu tuy nhiên lại chưa đóng đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (theo quy định là 20 năm) nên sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.
 • Ra nước ngoài để định cư: Khi mà người lao động có ý định định cư tại nước ngoài thì việc thanh toán 1 lần khoản bảo hiểm xã hội là 1 phương án hợp lý và khả thi.
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y Tế: Việc cấp bảo hiểm xã hội 1 lần cho người lao động trong trường hợp hoàn cảnh khó khăn như vậy là hợp lý, giống như 1 biện pháp hỗ trợ chính người lao động

 

Quy định trên Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Tham khảo bài viết: Có được hưởng lương hưu 1 lần?

2. Cách tính hưởng BHXH 1 lần.

Căn cứ theo thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì bảo hiểm xã hội 1 lần được tính như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mức lương bình quân tháng x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mức lương bình quân tháng x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó: 

-Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Mức lương bình quân tháng được tính theo công thức

https://baohiemxahoidientu.vn/main/download/getckfinderimage?path=/images/2017-03-02_14-35-24.png%22

 

Lưu ý: 

 •  Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương.
 • Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm.
 •  Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo)

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A 46 tuổi đang muốn định cư tại Pháp có thời gian tham gia BHXH Nhân Thọ Việt Nam từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2018 như sau:

 • Từ tháng 01/2015 – 12/2016: mức lương 5.000.000đ.
 • Từ tháng 01/2017 – 12/2018: mức lương 8.000.000đ.

Anh A có thời gian tham gia BHXH là 3 năm và muốn hưởng trợ cấp 1 lần do muốn định cư tại Pháp. Thời gian đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần từ tháng 02/2019 do cơ quan bảo hiểm xét duyệt.

Mức bảo hiểm xã hội 1 lần mà anh A sẽ được hưởng là: 

Thời gian tham gia BHXH của bà Oanh sau ngày 01/01/2014  và có thời gian đóng BHXH là 1 năm 6 tháng (1,5 năm).

 => Mức lương bình quân:

                                                = 7.223.333 đồng

 

 

=>Trợ cấp BHXH 1 lần = {(1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} x mức lương bình quân tháng

= 0 + (2 x 3 năm x  7.223.333 )

= 43.339.998 đồng

Như vây, sau khi hoàn thành mọi thủ tục thì anh A sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là 43.339.998 đồng.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

 

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,