Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hay có nghĩa là nó đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh hàng hóa dịch vụ  sau khi đã trừ  tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh đó. Và chi tiết cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất được chia sẻ trong bài viết sau đây.

Căn cứ:

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC)
 • Luât thuế thu doanh nghiệp 2003

Nội dung tư vấn

 1. Đăc điểm của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu,vì vậy đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là người chịu thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư. Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế, nên chỉ khi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mức thuế đa dạng thể thiện sự phân biệt lĩnh vực ngành nghề, địa bàn thâm niên thực hiện hoạt động kinh doanh và tổ chức.

Có tính chất phức tạp , tương đối linh hoạt.

Có chức năng đặc trưng là hướng dẫn đầu tư. Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ thông qua các quy định về ưu đãi thuế, các yếu tố kỹ thuật trong tính thuế, quản lý thuế.

 

2. Cách tính thuế doanh nghiệp mới nhất 2019

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất.

Thuế TNDN phải nộp(Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) Thuế suất thuế TNDN

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thuế suất : Thuế suất 22% áp dụng với các trường hợp thông thường ( từ ngày 01/01/2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 20%)

Doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 20 tỷ/ năm áp dụng thuế suất 20% ( doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng doanh thu 20% là doanh thu của năm trước liền kề)

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm , thăm dò khai thác dầu khí, và tài nguyên quý hiếm khai  thá tại Việt Nam từ 32% – 50% phù hợp với từng dự án từng cơ sở kinh doanh.
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Thu nhập chịu thuế

Để tính được thu nhập chịu thuế, trước hết doanh nghiệp cần tính được doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác.

Doanh thu tính thuế:

 • Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần…

Theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, khoản chi thực hiện an ninh quốc phòng theo quy định của pháp luật.
 • Khoản cho đó có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Đối với hóa đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20tr đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Thu nhập khác của doanh nghiệp:Theo Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập 2018 gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
 • Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ.
 • Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá…

Như vậy trên đây là chi tiết cách tính thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp mới nhất 2019

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: