đồng tính được quyền nhận nuôi con

Pháp luật không công nhận hôn nhân đồng tính tuy nhiên cũng không có một quy định nào cấm hôn nhân đồng tính. Nghĩa là, các cặp đôi đồng tính vẫn có thể chung sống với nhau. Và tất nhiên, những cặp đôi này sẽ không thể có con. Vậy, những cặp đôi đặc biệt này có thể nhận con nuôi hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?