Thông cáo dịch vụ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU AZCO”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU AZCO" Ngày 04 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU AZCO" Kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2019, CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CHI NHÁNH – ” CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN MIỀN ĐỒI “

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CHO "CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN MIỀN ĐỒI" Ngày 17 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập chi nhánh" và gửi đến Qúy khách hàng là CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN MIỀN ĐỒI Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội. Từ đây, bắt đầu từ ngày

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ZSOFT”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ZSOFT" Ngày 19 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập doanh nghiệp" cho khách hàng là Qúy Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Công nghệ Zsoft. Nhờ đó, từ ngày 19/09/2019 trở đi, CÔNG TY CỔ

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINGSMAN”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINGSMAN" Ngày 24 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINGSMAN" Kể từ ngày 24 tháng 09 năm 2019, CÔNG TY TNHH THƯƠNG

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

TẠM NGỪNG KINH DOANH – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỈNH LONG

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC "TẠM NGỪNG KINH DOANH" CHO QUÝ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỈNH LONG Ngày 01/10/2019 đội ngũ chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "Tạm ngưng kinh doanh " cho Quý khách hàng là Công ty TNHH đầu tư Đỉnh Long  bằng việc thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty trên cổng thông tin: https://dangkykinhdoanh.gov.vn Việc

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

Tạm ngừng Chi nhánh Công ty TNHH Thiện Ý

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC "TẠM NGƯNG KINH DOANH" CHO QUÝ CÔNG TY Ngày 17/09/2019, chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "Tạm dừng kinh doanh" cho Quý khách hàng là Chi nhánh Công ty TNHH Thiện Ý Tại Thành phố Hà Nội thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày: 21/09/2019 đến 20/09/2020 trên cổng thông

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TRÍ”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TRÍ" Ngày 13 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TRÍ" Kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2019, CÔNG

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN IQ VIỆT NAM”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN IQ VIỆT NAM" Ngày 17 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập doanh nghiệp" cho khách hàng là chị Hoa. Nhờ đó, từ ngày 17/09/2019 trở đi, CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN IQ VIỆT NAM sẽ chính thức có tư cách pháp nhân được

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH YÊN”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH YÊN" Ngày 19 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập doanh nghiệp" cho khách hàng là chị Thảo Anh. Nhờ đó, từ ngày 19/09/2019 trở đi, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH YÊN sẽ

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ

ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VENRA PHARMA”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VENRA PHARMA" Ngày 19 tháng 09 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "đăng ký thành lập doanh nghiệp" cho khách hàng là CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VENRA PHARMA. Nhờ đó, từ ngày 19/09/2019 trở đi,CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VENRA PHARMA sẽ

22 Tháng Mười Một 2019| Thông cáo dịch vụ