Cha mẹ có được nhận nhiều con nuôi hay không?

Người độc thân hoặc cha mẹ muốn nhận nhiều con nuôi có được hay không?Hãy tham khảo bài viết này của LSX

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Nuôi con là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Hiện nay trong quy định của pháp luật, cụ thể là tại điều 13 Luật nuôi con nuôi 2010 không có quy định nào ngăn cấm việc cha mẹ có thể nhận nhiều nuôi nhiều con cùng một lúc. 

Điều 13. Các hành vi bị cấm

1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.

3. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

4. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.

5. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

6. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

7. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Do đó, đối với việc nhận con nuôi trong nước chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện đối với người nhận con nuôi và tiến hành đúng các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật là được;

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
  • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
  • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
  • Có tư cách đạo đức tốt

Ngoài ra, đối với việc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, chịu sự điều chỉnh trước hết của ccá điều ước quốc tế (nếu có điều ước), người nhận con nuôi ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại pháp luật nơi người đó thường trú (hoặc nơi người được nhận làm con nuôi thường trú), do vậy, khi giải quyết các trường hợp này, cần phải căn cứ vào điều ước quốc tế và pháp luật nước ngoài chi tiết, kĩ càng, từ đó mới giải quyết nhu cầu nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài .

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

VIDEO THAM KHẢO