Chế độ thai sản cho nam giới năm 2019

Chế độ thai sản là chính sách ưu đãi của pháp luật dành cho lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bên cạnh chế độ thai sản cho lao động nữ trong quá trình sinh và chăm sóc con trong giai đoạn đầu, pháp luật cũng quy định chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con. Vậy trong năm 2019, chế độ thai sản cho nam giới như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X

Căn cứ:

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Lao động nam được hưởng chế độ thai sản

Thực tế, pháp luật Việt Nam quy định thì không chỉ có lao động nữ mà cả lai động nam cũng được hưởng chế độ thai sản, cụ thể tại Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con…”

Như vậy, qua quy định pháp luật, có thể khẳng định rằng lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản nếu như đáp ứng được đầy đủ điều kiện của Luật, cụ thể là:

2. Chế độ thai sản cho lao động nam năm 2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/07/2019 được thực hiện như sau:

Thứ nhất, lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ như sau: 

 • 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường.
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
 • 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý về thời gian nghỉ thai sản của lao động nam trong một số trường hợp đặc biệt sau:

 • Trường hợp 1: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
 • Trường hợp 2: Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Nếu mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng và mẹ chết sau sinh thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thứ hai, lao động nam được hưởng tiền thai sản trong thời gian nghỉ việc

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nam khi vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản với mức hưởng theo ngày, mức hưởng được tính như sau:

Mức hưởng =  100% X  (Mức bình quân tiền lương :  24)  X  Số ngày được nghỉ

Trong đó:

 • Trường hợp đã đóng BHXH từ 6 tháng trở lên tính tới thời điểm sinh con thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ.
 • Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

Ví dụ:  Anh Nguyễn Văn A có vợ sinh con (sinh thường) vào ngày 01/08/2019, có quá trình đóng BHXH như sau:

– Từ tháng 03/2019 đến tháng 06/2019 (4 tháng) đóng BHXH với mức lương 6.000.000 đồng/tháng;

– Từ tháng 07/2019 đến tháng 08/2019 (2 tháng) đóng BHXH với mức lương 7.500.000 đồng/tháng.

Như vậy: Mức bình quân tiền lương = (6.000.000 X 4) + (7.500.000 X 2) / 6 = 6.500.000 (đồng/tháng)

Mức hưởng =  100% X (6.500.000 : 24) X 5 = 1.354.166 đồng.

Lưu ý:  Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 39 thì đối với những trường hợp lao động nam nghỉ đủ tháng thì mức hưởng 01 tháng sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc 100% mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH đối với trường hợp đóng chưa đủ 6 tháng BHXH nhưng vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ.

Thứ ba, lao động nam được hưởng trợ cấp 01 lần khi sinh con

(1) Về đối tượng hưởng và điều kiện được hưởng:

 • Lao động nam đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con có vợ không tham gia BHXH bắt buộc.
 • Lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con trong trường hợp cả vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện.

(2) Mức hưởng: Số tiền trợ cấp từ ngày 01/7/2019 được hưởng sẽ là 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con. Số tiền này sẽ thay đổi khi Nhà nước điều chỉnh lương cơ sở vào năm 2020.

(***) Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.

Hi vọng bài viết này hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam

2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: , ,