Chia tài sản khi không đăng ký kết hôn

Ngày nay, việc sống thử đã không thử đã không còn là chuyện hiếm. Rất nhiều cặp nam nữ đã quyết định góp gạo thổi cơm chung khi chưa đăng ký kết hôn. Nhưng khi chia tay lại có vướng mắc vấn đề chia tài sản chung thế nào. Vậy quy định của pháp luật ra sao?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự
  • Luật hôn nhân gia đình

Nội dung tư vấn

Nếu hai người chưa đăng ký kết hôn nên sẽ không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Tài sản sẽ được giải quyết như sau (theo điều 16 luật hôn nhân gia đình)

Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Trước hết, cần hiểu tài sản chung là gì? Bộ luật dân sự có quy định như sau;

Điều 207. Sở hữu chung và các loại sở hữu chung

1. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản.

Khi chủ sở hữu muốn phân chia tài sản chung, thì tài sản sẽ được chia như sau (theo điều 219 Bộ luật dân sự)

Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung

1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Nói chung, có 2 phương thức mà bạn có thể lựa chọn để chia tài sản chung mà không có đăng ký kết hôn:

  • Tự thỏa thuận với nhau sao cho hợp lý
  • Nhờ tòa án giải quyết

Tốt nhất để đảm bảo rủi ro thì bạn nên chuẩn bị sẵn và lưu giữ đầy đủ giấy tờ, chứng từ, hóa đơn và lập văn bản khi hai bên đóng góp vào tài sản chung. Như vậy thì sau này bạn sẽ dễ chia hơn rất nhiều, và tránh được những rắc rối không đáng có

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay