Chủ đầu tư lách luật bằng hợp đồng vay vốn có phạm luật?

Chủ đầu tư lách luật bằng hợp đồng vay vốn có phạm luật?

Chủ đầu tư lách luật bằng hợp đồng vay vốn có phạm luật?