Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Sau sự ra đi của bác Trần Đại Quang, hiện Việt Nam đang khuyết vị trí chủ tịch nước. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện đang nắm vị trí quyền chủ tịch nước, nhưng chức vụ này sẽ sớm được Quốc hội bầu ra. Vậy chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Hãy cùng LSX tìm hiểu vấn đề này.

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  • Hiến pháp 2013

Nội dung tư vấn:

1. Chủ tịch nước là chức vị như thế nào?

Hẳn ai cũng đã nghe đến chức danh Chủ tịch nước. Nhưng thực sự chức danh này là gì, có gì đặc biệt thì không phải ai cũng nắm rõ. Hiến pháp nước CHXHCNVN quy định về Chủ tịch nước như sau:

Điều 86.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Chủ tịch nước chính là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước sẽ đại diện cho Việt Nam trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Với vị trí quan trọng như vậy, tất nhiên Chủ tịch nước không thể nào “từ trên trời rơi xuống”, mà phải phải được bầu thông qua một cơ chế minh bạch, công khai (theo điều 87 hiến pháp 2013)

Điều 87.

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

Quốc hội chính là cơ quan bầu ra Chủ tịch nước. Chủ tịch nước sẽ phải chịu trách nhiệm và báo cáo trước quốc hội về công việc, trọng trách của mình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước

Với tư cách là người đứng đầu nhà nước, tất nhiên Chủ tịch nước phải có những nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt. Điều 88 của Hiến pháp 2013 đã nêu rõ những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, bao gồm:

  • Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
  • Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;
  • Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá; 
  • Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;
  • Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
  • Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế theo quy định; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

Hội đồng quốc phòng và an ninh là một cơ quan đặc thù, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên sẽ do Chủ tịch nước trình quốc hội phê chuẩn. Hội đồng có nhiều nhiệm vụ, nhưng quan trọng nhất là quyết định tình trạng chiến tranh của đất nước.

Ngoài ra, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ; yêu cầu Chính phủ họp về vấn đề mà mình thấy cần thiết.

Hi vọng trong thời gian sắp tới, dù là bất kỳ ai lên nắm giữ cương vị Chủ tịch nước thì người đó cũng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên để đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay