hóa vàng ở nhà chung cư

Ở các thành phố đất chật người đông, người dân phải lựa chọn sinh sống ở những tòa nhà chung cư hàng chục tầng. Việc sống ở đây cũng gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, cúng bái, ví dụ như việc hóa vàng theo phong tục truyền thống. Vậy người dân có được hóa vàng ở nhà chung cư hay không? Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về vấn đề này?