Có được tự ý sửa chữa đèn đường trước nhà mình hay không?

tự ý sửa chữa đèn đường trước nhà