Có phải sửa chữa hư hỏng khi đi thuê nhà ở hay không?

Có phải sửa chữa hư hỏng khi đi thuê nhà ở hay không?

Có phải sửa chữa hư hỏng khi đi thuê nhà ở hay không?