Có thể góp vốn bằng nhà đất được không?

Tài sản góp vốn trong doanh nghiệp có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Vậy có thể thực hiện việc góp vốn bằng nhà đất không? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Có thể góp vốn bằng nhà đất vào doanh nghiệp

Anh/chị có thể tiến hành góp vốn bằng nhà đất vào doanh nghiệp. Bởi vì:

Căn cứ vào Điều 35 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định tài sản góp vốn vào doanh nghiệp như sau:

Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Theo quy định trên, giá trị quyền sử dụng đất là một loại tài sản dùng để góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2014

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

Căn cứ vào Điều 167 Luật đất đai năm 2013 có quy định quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất 

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Như vậy, nếu anh/chị có nhà đất và có nhu cầu muốn thực hiện việc góp vốn vào doanh nghiệp thì hoàn toàn thực hiện được.

2. Điều kiện để góp vốn bằng nhà đất vào doanh nghiệp

Để có thể thực hiện được việc góp vốn bằng nhà đất vào doanh nghiệp thì anh/chị cần đáp ứng được các điều kiện về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy đinh tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013.

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

3. Thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp

Bước 1: Định giá nhà đất

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Bước 2: Ký hợp đồng góp vốn

Hai bên thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn. Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Sang tên quyền sử dụng đất

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và công chứng hợp đồng, các bên phải thực hiện thủ tục sang tên tại Văn phòng đăng ký Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để chuyển giao quyền tài sản từ cổ đông sang cho doanh nghiệp. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và doanh nghiệp sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ.

Lưu ý: Nếu góp vốn bằng quyền sử dụng đất có mục đích không phù hợp với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp thì khi chuyển nhượng, góp vốn phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về tư vấn dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: