Con nghịch ngợm, bố mẹ có được đưa vào trại giáo dưỡng?

trại giáo dưỡng

Con nghịch ngợm, bố mẹ có được đưa vào trại giáo dưỡng?