Con rể có được hưởng thừa kế của bố mẹ vợ?

Hiện nay, vấn đề thừa kế là vấn đề được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định về người được hưởng di sản thừa kế hay việc con rể có được hưởng thừa kể của bố mẹ vợ hay không. Để giải đáp các thắc mắc này, Luật sư X cung cấp đến bạn các quy định của pháp luật về vấn đề thừa kế thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Thừa kế là gì?

Thừa kế được hiểu là việc người hiện đang còn sống được thừa hưởng tài sản và quyền sở hữu tài sản của người đã chết để lại theo nội dung di chúc mà người đó để lại hoặc theo quy định của pháp luật. Dưới góc độ pháp luật, thừa kế được hiểu là sự chuyển dịch về quyền sử hữu tài sản từ người đã qua đời chuyển sang cho người còn sồng dưới hình thức là để lại di chúc hoặc theo pháp luật quy định khi người này mất đi.

2. Những người được hưởng di sản thừa kế

Việc hưởng di sản thừa kế dựa trên di chúc hợp pháp của người để lại di chúc. Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì việc hưởng thừa kế dựa trên các quy định của pháp luật về thừa kế.

2.1 Hưởng thừa kế theo di chúc

Theo quy định tại điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy đối với trường hợp người chết để lại di chúc, họ hoàn toàn có quyền quyết định ai sẽ là người được hưởng di sản thừa kế, ai không được hưởng thừa kế, phần di sản cho từng người là bao nhiêu,… Những vấn đề này hoàn toàn do ý chí chủ quan của người để lại sản mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ các yếu tố khác. Do đó, những người được hưởng di sản thừa kế theo bản di chúc hoàn toàn do người viết di chúc quyết định.

2.2 Hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật

 • Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
  • Không có di chúc;
  • Di chúc không hợp pháp;
  • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
  • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
 • Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
  • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
  • Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
  • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Những người được hưởng thừa kế theo pháp luật bao gồm những người được quy định theo thứ tự sau đây:
  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

3. Con rể được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ vợ không?

Theo như những quy định về việc hưởng di sản thừa kế như đã nêu ở trên, ta thấy như sau:

 • Đối với trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật, những người được hưởng thừa kế đều được liệt kê cụ thể tại điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, trong đó không bao gồm con rể.
 • Đối với trường hợp hưởng thừa kế theo di chúc, người viết di chúc dựa trên ý chí của cá nhân mình, hoàn toàn có quyền quyết định ai là người được hưởng di sản thừa kế do mình để lại, mức hưởng là bao nhiêu. Do đó, con rể hoàn toàn có thể được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ vợ nếu trong di chúc hợp pháp mà bố mẹ vợ để lại có tên của con rể.

Như vậy, con rể được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ vợ trong trường hợp thừa kế theo di chúc.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: