Công chức, viên chức sinh con thứ ba có bị xử phạt không?

“Con cái là của trời cho”. Từ suy nghĩ đó mà nhiều người đã cố gắng đẻ càng nhiều càng tốt, kể cả những người có học thức như các công chức, viên chức. Nhưng liệu công chức, viên chức sinh con thứ ba có bị xử phạt hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Pháp lệnh dân số 2003
 • Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi pháp lệnh dân số 2003
 • Nghị định số 104/2003/NĐ-CP
 • Nghị định số 20/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 18/2011/NĐ-CP
 • Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2013
 • Quyết định số 2084/QĐ-BTC năm 2017

Nội dung tư vấn:

1. Người bình thường sinh con thứ ba sẽ không bị xử phạt

Pháp lệnh dân số 2008 quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về thực hiện kế hoạch hóa gia đình như sau:

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

Sinh con thứ ba là vi phạm pháp luật (trừ những trường hợp đặc biệt), nhưng không có quy định xử phạt cho hành vi này. Không có văn bản nào có chế tài xử phạt với hành vi sinh con thứ ba hiện nay (trước từng có nhưng đã bị bãi bỏ). nếu người bình thường sinh con thứ ba sẽ không bị xử phạt.

Những trường hợp đặc biệt được sinh thêm con thứ ba là:

 • Cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Sinh lần thứ nhất mà đã sinh ba con trở lên;
 • Đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;
 • Tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;
 • Đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;
 • Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):
  • Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);
  • Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;
 • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Nếu bạn nằm trong trường hợp này, bạn được phép sinh con thứ ba. Còn nếu không, thì việc sinh con thứ ba của bạn là vi phạm pháp luật

2. Công chức, viên chức sinh con thứ ba sẽ bị xử phạt theo quy định của ngành

Công chức, viên chức ngoài việc phải tuân thủ pháp luật nói chung thì còn phải tuân thủ quy định của ngành mình nói riêng. Một số bộ, ngành đã ban hành thông tư, quyết định; Hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên.

Chẳng hạn, Bộ tài chính có quy định xử phạt hành vi có con thứ ba với người của ngành mình như sau (theo Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2013 và quyết định số 2084/QĐ-BTC năm 2017) :

Điều 5. Hình thức xử lý kỷ luật: Công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình bị xem xét xử lý kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật không xem xét khen thưởng, giới thiệu quy hoạch, không đề cử, đề bạt theo quy định.

Nếu công chức, viên chức có con thứ ba nhưng lại ở trong trường hợp đặc biệt nêu trên, thì sẽ không bị xử phạt. Còn nếu không, họ sẽ bị xử phạt theo quy định của riêng ngành mình và phải chịu kỉ luật Đảng nếu là Đảng viên.

Mời các bạn tham khảo bên bài viết:

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay