Công ty có phải bồi thường thay cho lái xe gây tai nạn?

Trường hợp lái xe của một công ty gây tai nạn và thiệt hại cho người khác có phải bồi thường hay không? Nếu không thì ai sẽ có trách nhiệm để bồi thường? Người lái xe có chịu trách nhiệm gì không? Công ty có phải bồi thường thay cho lái xe gây tai nạn?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Tài xế ở đây là người của pháp nhân (công ty). Bộ luật dân sự có quy định

Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Như vậy, công ty sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại thay cho anh tài xế. Sau đó, công ty có thể yêu cầu tài sẽ đó bồi hoàn lại số tiền mà công ty đã phải bồi thường. Có thể là trừ lương, cắt thưởng,…

“Nắm kẻ có tóc, ai nắm kẻ trọc đầu”.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,