Công ty không ký hợp đồng lao động bị phạt tiền?

Hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty về dệt may. Nhưng chỉ có thỏa thuận miệng chứ không hề ký kết hợp đồng gì cả. Đến bây giờ tôi đã đi làm được 2 năm cho công ty. Nay tôi có công việc cá nhân cần đến hợp đồng lao động nhưng khi hỏi thì công ty không chịu ký kết. Cho tôi hỏi công ty làm thế có đúng hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng lao động là văn bản bắt buộc

Pháp luật có quy định về việc hình thức hợp đồng lao động phải là văn bản, trừ một trường hợp đặc biệt. Cụ thể, điều 16 bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Theo đó, chỉ có duy nhất trường hợp công việc tạm thời dưới 03 tháng là có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Còn tất cả các loại hợp đồng khác đều phải giao kết bằng văn bản.

Trường hợp của bạn do không nói rõ nên chưa thể xác định rõ loại hợp đồng, song chắc chắn không phải là hợp đồng có công việc tạm thời dưới 03 tháng, vì bạn đã làm việc cho công ty tới 2 năm. Công ty không làm hợp đồng là vi phạm quy định của pháp luật.

2. Xử phạt hành vi vi phạm

Hành vi không ký hợp đồng với người lao động của công ty bạn sẽ bị xử phạt theo nghị định 95/2013/NĐ-CP

Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động 

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng;…

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

Mức phạt tùy thuộc vào số người lao động mà công ty không ký hợp đồng. Nếu chỉ có bạn là người duy nhất không được ký hợp đồng thì công ty sẽ bị phạt từ 1 – 2 triệu. Mức phạt tối đa là từ 15 – 20 triệu nếu công ty không ký hợp đồng với từ 301 người lao động trở lên.

Bạn có thể báo cáo hành vi của công ty đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, như Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh. Ngoài ra, nếu gặp tranh chấp lao động thì bạn có thể sử dụng các loại giấy tờ trong quá trình lao động làm chứng cứ như giấy lĩnh lương, giấy nhận tiền,… và nhờ những người xung quanh làm nhân chứng để giải quyết tranh chấp.

Chúc bạn thành công!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,