Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân?

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Tại sao cùng là 1 chủ sở hữu mà Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lại có ?” Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nguyên nhân xem sao nhé !

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Theo quy định của pháp luật thì có 3 loại hình doanh nghiệp được thành lập, hoạt động có tư cách pháp nhân bao gồm:

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn đọc vì sao công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lại có tư cách pháp nhân!

1. Thế nào là có tư cách pháp nhân?

Khi một tổ chức thỏa mãn 4 điều kiện theo luật định gồm: được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập và nhân danh mình tham gia vào các quan hệ xã hội thì tổ chức đó được coi là có tư cách pháp nhân.

Theo đó, một trong những ưu điểm của việc “có tư cách pháp nhân” chính là tính độc lập về mặt tài sản của chính pháp nhân đó và chủ sở hữu. Với một tổ chức có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm với phần tài sản của mình đóng góp vào công ty, hay người ta hay gọi là trách nhiệm hữu hạn. Như vậy, nếu chẳng may công ty bạn lâm vào trình trạng phá sản thì bạn chỉ cần chịu trách nhiệm với phần tài sản đã góp vốn vào công ty mà thôi. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân

Theo như đã phân tích ở trên, để 1 tổ chức có tư cách pháp nhân, tổ chứ đó phải thỏa mãn 4 yêu cầu theo luật định bao gồm: 

  • Được thành lập hợp pháp.
  • Có tài sản riêng và phải tự chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình.
  • Nhân danh chính mình tham gia vào quan hệ pháp luật.
  • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Vậy xét về công ty TNHH 1 thành viên: 

Thứ nhất, Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập hợp pháp: 

Việc thành lập 1 pháp nhân hợp pháp được thực hiện qua quá trình đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thể hiện dưới dạng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bởi vậy, tư cách pháp nhân của tổ chức sẽ có được kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Thứ hai, Công ty trách nhiệm hữu hạn có tài sản riêng và phải chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình. 

Khi bắt đầu đăng ký thành lập doanh nghiệp, thì vốn điều lệ là một phần điều kiện bắt buộc chủ sở hữu phải kê khai nhằm đưa ra một giới hạn về trách nhiệm của công ty. Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên do chủ sở hữu góp và được ghi vào điều lệ của công ty. Chủ sở hữu sẽ phải chuyển quyền sở hữu đối với tài sản của mình sang sở hữu của công ty theo quy định của pháp luật. Như vậy, công ty TNHH 1 thành viên sẽ có tài sản độc lập hoàn toàn với chủ sở hữu. 

Thứ ba, nhân danh chính mình tham gia vào quan hệ pháp luật. 

Nghĩa là, khi tham gia vào quan hệ pháp luật, công ty sẽ tự bằng tên của doanh nghiệp mình để thiết lập các mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn như Hợp đồng mua bán điện thoại giữa bên A là Công ty TNHH 1 thành viên ABC với bên B là anh Nguyễn Văn A. Bằng hành động này, một lần nữa, Công ty TNHH 1 thành viên khẳng định tính độc lập về tài sản, tư cách pháp lý với chủ sở hữu của công ty. 

Thứ tư, cơ cấu quản lý chặt chẽ. 

Điều lệ của loại hình công ty TNHH 1 thành viên quy định rõ về cơ cấu tổ chức, cách thức quản lý,.. theo quy định của pháp luật. Quy định này nhằm giúp cho Nhà nước dễ dàng kiểm soát hoạt động công ty.

Như vậy, bằng việc đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện do pháp luật quy định, Công ty TNHH 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân!

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: