Dân Thủ Thiêm nhận đền bù 18 triệu/m2, nhà đầu tư bán lại 350 triệu/m2

Dân Thủ Thiêm nhận đền bù 18 triệu/m2, nhà đầu tư bán lại 350 triệu/m2

Dân Thủ Thiêm nhận đền bù 18 triệu/m2, nhà đầu tư bán lại 350 triệu/m2