ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU - "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 216"

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HỘ NHÃN HIỆU CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 216"

Ngày 11/06/1019, Chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn tất hồ sơ xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và gửi đến Qúy Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại 216 xác nhận nộp đơn hợp lệ do Cục sở hữu trí tuệ xác nhận. Nhãn hiệu “ 216- Niềm tin thịnh vượng” của Qúy Công ty sẽ chính thức được bảo hộ sau thời gian quy định của pháp luật.

 

LSX xin được gửi lời chúc mừng tới Qúy công ty, chúc Qúy Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh,...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC

Qúy khách có thể đặt lịch để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Luật sư X với chi phí từ 990.000 đ