Dịch vụ đăng kí nhận nuôi con nuôi

Trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước luôn cần có một mái ấm tình thương, một gia đình hạnh phúc, cần được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trong môi trường tốt nhất.Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng được đón nhận những may mắn đó. Báo đài đưa tin, truyền thông phủ sóng, hàng trăm nghìn trường hợp trẻ em lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật, khuyết tật, mồ côi vẫn đang từng ngày giờ đấu chọi với hiểm nguy cuộc sống. Vì vậy, nuôi con nuôi hiện nay đang là vấn đề được tòan xã hội thực sự quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn khá nhiều khó khăn vướng mắc: Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi ra sao? Lệ phí và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi như thế nào? Là thế nào để nhận nuôi con nuôi? Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Luật sư X xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ đăng kí nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ pháp lý

1.Nuôi con nuôi là gì?

Khái niệm nuôi con nuôi đã được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 3 Luật Nuôi con nuôi năm 2010:

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Dưới góc độ xã hội, nuôi con nuôi là một quan hệ xã hội được hình thành một cách tự nhiên trong đời sống con người và không hình thành trên quan hệ huyết thống, nhằm hình thành nên quan hệ cha mẹ con, nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần hoặc lợi ích tinh thần của các bên. 

Dưới góc độ pháp lí, quan hệ nuôi con nuôi được sự công nhận của cơ quan có thẩm quyền và được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật, bao gồm các yếu tố cấu thành như: các bên chủ thể có đủ điều kiện để nhận nuôi con nuôi, ý chí tự nguyện của các bên có liên quan trong quan hệ nuôi con nuôi và ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nói cách khác, quan hệ pháp luật nuôi con nuôi là những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực nuôi con nuôi, được quy phạm pháp luật điều chỉnh và có đầy đủ yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung.

 • Chủ thể của quan hệ pháp luật nuôi con nuôi gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi. Để trở thành chủ thể trong quan hệ nuôi con nuôi, người nhận con nuôi phải đáp ứng các điều kiện nhất định.
  • Cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em phải đảm bảo quy định về sự  tự nguyện cho con mình làm con nuôi người khác vì lí do hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng, chăm sóc cho con một cách tốt nhất.  Việc cho trẻ làm con nuôi người khác là biện pháp cuối cùng vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
  • Trẻ em được nhận làm con nuôi phải  ở trong một độ tuôi nhất định do luật định.Ở độ tuổi  này các em chưa đủ khả năng nhận biết, chịu trách nhiệm về hành vi của mình và cần có người chăm sóc và bảo vệ trước những cám dỗ của cuộc sống bên ngoài.
 • Khách thể của quan hệ con nuôi là lợi ích mà các bên chủ thể hướng tới. Khi các lập quan hệ nuôi con nuôi, các bên đều mong muốn hướng tới một lợi ích nhất định, đó là quyền nhân thân, tình cảm gắn bó lâu dài giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, tình yêu thương, quyền tài sản,…
 • Nội dung của quan hệ pháp luật nuôi con nuôi là những quyền và nghĩa vụ pháp lí của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ nuôi con nuôi do pháp luật quy định, bao gồm các quyền và nghĩa vụ về nhân thân, về tài sản trong quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi và con nuôi. Trong quan hệ nuôi con nuôi luôn tồn tại mối quan hệ giữa ba bên: người nhận nuôi, người cho con nuôi và con nuôi. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là quan hệ giữa người nhận nuôi và con nuôi.

2. Nguyên tắc nhận nuôi con nuôi.

Một là, khi nhận nuôi con nuôi cần tôn trọng quyền của trẻ em được sống trong môi trường gia đình gốc. Nghĩa là, sự ưu tiên hàng đầu là việc trẻ em phải được sống trong môi trường gia đình của mình, được cha mẹ đẻ chăm sóc. Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mà cha mẹ đẻ của đứa trẻ không thể chăm sóc, bởi những lí do như đã chết, bị hạn chế quyền nuôi dưỡng hay gia đình không đủ điều kiện kinh tế để chu toàn cuộc sống của bé, thì việc nhận nuôi trẻ em mới được xem xét giải quyết. Đây là nguyên tắc cơ bản, nền tảng chi phối đến các nguyên tắc khác trong việc nhận nuôi con nuôi.

Hai là, việc nhận nuôi con nuôi phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ nuôi con nuôi, trước hết là của người được nhận làm con nuôi. Điều đó có nghĩa, việc cho nhận con nuôi không nhằm bất kì một mục đích vụ lợi nào. Trong quá trình nuôi con nuôi, lợi ích của trẻ em phải được tính đến trước tiên trong mối quan hệ tương quan với lợi ích của cha mẹ nuôi. Việc nuôi con nuôi phải được đảm bảo về bình đẳng giới trong việc cho nhận nuôi, tức không xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ, phân biệt giới tính của trẻ em, hay nhận nuôi con nuôi có giới tính nam để gia đình có con trai nối dõi tông đường,…

Ba là, chỉ cho người nước ngoài nhận nuôi con nuôi khi không tìm được gia đình thay thế ở trong nước. Nếu việc nuôi dưỡng trong phạm vi trong nước không được thực hiện thì việc cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi sẽ tạo điều kiện cho trẻ em có một mái ấm tình thương, được chăm sóc, nâng niu, đùm bọc thay vì lang thang cơ nhỡ, sống tập trung tại các cơ cở bảo trợ xã hội. Vì vậy, việc tìm gia đình tại nước ngoài cho trẻ là giải pháp tốt nhất khi không tìm được gia đình thay thế trong nước.

3. Cơ sở của việc nhận nuôi con nuôi.

Một là, nhu cầu của người nhận nuôi con nuôi. Việc nuôi con nuôi phải dựa trên quan điểm là mang đến cho đứa trẻ một gia đình, bên cạnh đó cũng là mang đến cho gia đình một đứa trẻ, vừa giúp đứa trẻ có được một mái ấm tình thương, vừa đáp ứng nhu cầu của người nhận nuôi. 

Hai là, các bên chủ thể của quan hệ nuôi con nuôi phải đáp ứng được các điều kiện của việc nuôi con nuôi.

Thứ nhất là về bên được nhận làm con nuôi. Vấn đề này được quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 về điều kiện người được nhận làm con nuôi. 

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

 • Về độ tuổi: 
  • Để được nhận làm con nuôi thì người đó phải dưới 16 tuổi, đây là quy định mang tính nguyên tắc.
  • Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định việc nuôi con nuôi được tiến hành với độ tuổi của người được nhận làm con nuôi ở mức từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi ở một số trường hợp ngoại lệ được quy định tại khoản 2:
   • Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi.
   • Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.
 • Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.Một gia đình có thể nhận nhiều người làm con nuôi. Nhưng một người chỉ có thể làm con nuôi của một gia đình. Quy định này không cho phép một người có thể làm con nuôi đồng thời trong nhiều gia đình khác nhau.

Thứ hai là về người nhận nuôi con nuôi. 

 • Đối với người nhận con nuôi trong nước thì các điều kiện được quy định rõ tại điều Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010:
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
  • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên
  • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở để bảo đảm cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi tốt nhất
  • Có tư cách đạo đức tốt

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp ngoại lệ.  Những người sau đây sẽ không được nhận con nuôi:

 • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên
 • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, chữa bệnh
 • Đang chấp hành hình phạt tù
 • Chưa được xóa án tích về một trong các tội sau đây:
 • Đối với người nhận nuôi có yếu tố nước ngoài thì ngoài những điều kiện nêu trên, cha mẹ nuôi còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của nước nơi:
  • Người cha mẹ nuôi thường trú nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi
  • Người con được nhận nuôi thường trú nếu công dân Việt Nam muốn nhận người nước ngoài làm con nuôi

Ba là, việc nuôi con nuôi phải được giải quyết, công nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo trình tự, thủ tục nhất định.

Bốn là, việc nhận nuôi con nuôi phải đảm bảo đúng mục đích. Việc nhận nuôi con nuôi chỉ được cơ quan có thẩm quyền công nhận khi đáp ứng các mục đích nhất định, như vì lợi ích của con nuôi, đảm bảo cho con nuôi được sống trong môi trường tốt nhất, được chăm sóc, yêu thương, nuôi dưỡng. Pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối trường hợp nuôi con nuôi với mục đích trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em,…

4. Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nhận nuôi con nuôi

Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi bao gồm: 

 • Đơn xin nhận nuôi con nuôi 
 • Bản sao hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế: Hồ sơ nhận nuôi con nuôi khi nộp phải bổ sung giấy tờ cá nhân của bên nhận nuôi con nuôi và bên cho con nuôi để chứng minh những thông tin đã khai trong đơn xin nhận nuôi con nuôi là hoàn toàn trùng khớp và có cơ sở pháp lí chứng minh.
 • Phiếu lí lịch tư pháp: Đây là thành phần quan trọng trong hồ sơ nuôi con nuôi vì là bằng chứng chứng minh cho việc người nhận nuôi con nuôi là người không có án tích, cũng như là có đủ tư cách đạo đức để nhận nuôi con nuôi.
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong tình trạng người nhận nuôi con nuôi còn độc thân thì việc nuôi con nuôi chỉ cần ý kiến của người đó. Trường hợp người cho con nuôi và người nhận con nuôi đều đang có quan hệ vợ chồng thì việc nhận nuôi con nuôi phải đồng thời nhận được sự đồng thuận từ phía hai người vợ và chồng. Trong trường hợp này hồ sơ nhận con nuôi phải có giấy chứng nhận kết hôn của cả hai bên người cho và người nhận con nuôi.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp
 • Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp.

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi bao gồm: 

 • Giấy khai sinh
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.
 • Các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của trẻ và bố mẹ đẻ của trẻ.
 • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 • Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi;
 • Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi;
 • Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích;
 • Quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 • Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Bước 2: Nộp hồ sơ nhận nuôi con nuôi 

Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành xong việc lấy ý kiến của những người quy định tại Điều 21 Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến.

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện đăng kí việc nuôi con nuôi cần có trách nhiệm lập văn bản ghi nhận ý chí của các chủ thể trong việc nuôi con nuôi, có trách nhiệm giải quyết việc nuôi con nuôi trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bước 4: Đăng kí việc nhận nuôi con nuôi 

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý trong việc nuôi con nuôi của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người được nhận nuôi hoặc các chủ thể khác có liên quan thì Uỷ ban nhân dân phải đăng kí việc nuôi con nuôi, cấp giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi cho các chủ thể có liên quan. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có ý kiến của người liên quan.

5. Vì sao quý khách hàng nên lựa chọn sử dụng dịch vụ đăng kí nhận nuôi con nuôi của Luật sư X?

Thứ nhất, nuôi con nuôi là lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi giữa các bên, đặc biệt là đối với trẻ em. Để việc áp dụng pháp luật được diễn ra đúng quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, việc có kiến thức chuyên sâu về pháp luật hôn nhân gia đình là một điều không thể thiếu.  Luật sư X là thương hiệu chất lượng và uy tín hàng đầu về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình nói chung và vấn đề nhận nuôi con nuôi nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với một đội ngũ luật sư được đào tạo bài bản, chuyên sâu về pháp luật, có kỹ năng hành nghề và giàu kinh nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân gia đình cùng như là đăng kí nhận  nuôi con nuôi,  chúng tôi tự tin có thể đồng hành và tư vấn cho quý khách hàng xuyên suốt các giai đoạn trong quá trình đăng kí nhận nuôi con nuôi

Thứ hai, chi phí hợp lý: Luật sư X luôn mong muốn cung cấp dịch vụ pháp lý ở mức cao nhất với chi phí phù hợp nhất đối với hoàn cành, điều kiện và mong muốn của khách hàng.

Thứ ba, tiết kiệm thời gian: Thời gian là vô giá, chúng tôi – với kinh nghiệm dày dặn qua thực tiễn tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc tất các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, đặc biệt là về hôn nhân gia đình, có thể đảm bảo việc thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng kí nuôi con nuôi cho quý khách hàng được hoàn thiện trong một thời gian ngắn nhất. 

Thứ tư, tiết kiệm công sức. Có thể nói, việc nộp hồ sơ đăng kí nuôi con nuôi được thực hiện bởi những người không am hiểu về các thủ tục hành chính hoặc có hiểu biết nhưng chưa thực sự sâu sắc sẽ rất dễ gặp phải sự khó dễ, sách nhiễu từ phía cơ quan hành chính. .Tất cả những thủ tục ấy, đã có chúng tôi- đội ngũ “lương y pháp lí” của Luật sư X, hứa hẹn sẽ đưa ra cho bạn những “pháp đồ điều trị” hiệu quả và ít tốn kém nhất. 

Thứ năm, bằng sự uy tín trong quá trình làm việc, chúng tôi đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết đối với các cơ quan, ban ngành trong bộ máy nhà nước và các đối tác. Qua đó, sẽ được tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng nhất khi thực thủ tục đăng kí nhận nuôi con nuôi, đơn cử như được tạo điều kiện hơn khi nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân có thẩm quyền. 

5. Dịch vụ đăng kí nhận nuôi con nuôi của Luật sư X.

Khi đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ những gì?

 • Đội ngũ chuyên viên của Luật sư X sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề pháp lí cơ bản về vấn đề đăng kí nhận nuôi con nuôi một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Cụ thể: 
  • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến việc cho con nuôi, nhận con nuôi (đăng ký con nuôi)
   • Nguyên tắc giải quyết việc đăng ký con nuôi
   • Điều kiện nhận con nuôi
   • Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi
   • Quy định về thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế
   • Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi
   • Trường hợp nào không được nhận con nuôi ?
   • Các hành vi nào bị cấm trong việc nuôi con nuôi
  • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi.
 • Luật sư đại diện quý khách hàng soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đăng kí nhận nuôi con nuôi, hỗ trợ khách hàng viết đơn xin  nhận nuôi con nuôi.
 • Luật sư đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ đăng kí nhận nuôi con nuôi tại ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền. 
 • Đại diện khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận nuôi con nuôi từ phía Ủy ban nhân dân.
 • Bàn giao kết quả Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho quý khách hàng. 

Hãy liên hệ với tôi ngay khi Quý khách có nhu cầu về sử dụng dịch vụ. Hân hạnh được hỗ trợ quý khách theo đường dây nóng: 0833 102 102 (Phím số 2)

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!