Dịch vụ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Trong những tháng năm xưa cũ thì việc xin thôi quốc tịch nó là một điều gì đó khá là nhạy cảm và đôi khi nhiều người quan điểm rằng thôi quốc tịch là một điều tiêu cực với cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển thì việc xin thôi quốc tịch đã được chiếu dưới góc nhìn khác. Việc thôi quốc tịch đơn thuần là tạo điều kiện cho những cá nhân được quyền tự do lựa chọn nơi mình muốn sinh sống và phát triển. Để hỗ trợ và đồng hành thực hiện thủ tục hành chính phức tạp này, chúng tôi rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Một số thông tin về công ty chúng tôi, quý khách có thể tham khảo:

Thôi quốc tịch là một thủ tục đặc thù vì đơn giản hàng năm chỉ có khoảng 5000 đến 10000 người thực hiện thủ tục này tại Việt Nam. Nếu so sánh với những thủ tục hành chính thông thường thì việc thôi quốc tịch tất nhiên là sẽ đặc biệt và khó khăn hơn nhiều.

Là một thủ tục hành chính để để thực hiện ta cần phải soạn một bộ hồ sơ hợp lệ gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Bộ hồ sơ sẽ gồm có:

Sau khi soạn thảo một bộ hồ sơ hợp lệ kể trên thì Quý vị sẽ phải thực hiện một quy trình thủ tục như sau:

Bước 1: Người muốn xin thôi quốc tịch đến Sở tư pháp nơi đang cư trú hoặc đối với người đang ở nước ngoài thì nộp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.

Bước 2: Cáp bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và nếu hồ sơ đầy đủ thì có thể tiến hành ghi chú Sổ thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, đồng thời cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định và phải được đóng dấu treo của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bước 3: 

  • Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở trong nước thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương trong ba số liên tiếp và gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
  • Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của mình.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp đăng tải thông tin về người xin thôi quốc tịch Việt Nam, cơ quan Công an, Cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan thuế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, nếu phát hiện thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam, thì phải kịp thời thông báo cho Sở Tư pháp nơi đã đăng tải thông tin đó

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Bước 6: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Bước 7: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 8: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Bước 9: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Bước 10:  Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 11: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 12: Nhận quyết định cho thôi quốc tịch và Công báo, Bộ Tư pháp đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Có thể thấy rằng, trên đây 12 bước để xin thôi quốc tịch tại Việt Nam. Với thời gian kéo dài có thể lớn tới nửa năm và sự phức tạp trong hồ sơ giấy tờ, để thuận tiện hơn trong triển khai thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam, chúng tôi là đơn vị pháp lý chuyên nghiệp đứng ra để đại diện thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất phù hợp nhu cầu của quý khách.

Hãy liên hệ chúng tôi ngay khi có nhu cầu về dịch vụ: 0833 102 102

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

Từ khóa: ,