Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Để một doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì theo quy định pháp luật Việt Nam? So với luật cũ thì Luật doanh nghiệp 2021 có sự khác biệt như thế nào về tạm dừng hoạt động?

Căn cứ pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014;
  • Luật doanh nghiệp 2020.

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp, nó tương tự như quyền được đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký kinh doanh và giải thể, phá sản công ty. Tuy nhiên để thực thi quyền này thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng những quy định trước khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

  • Doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hợp lệ gửi đến cơ quan quản lý trước 03 ngày kể từ ngày chính thức tạm ngừng kinh doanh;
  • Mã số thuế, mã số doanh nghiệp không bị tạm khóa hoặc có văn bản hạn chế thay đổi của cơ quan quản lý (cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh): nhiều doanh nghiệp nợ thuế, không kê khai báo cáo thuế quá thời gian quy định hoặc bị xử phạt hành chính nhưng chưa chấp hành khiến cơ quan chức năng có những động thái này;
  • Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không bị treo hồ sơ hoặc chưa hoàn tất các hồ sơ liên quan khác trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Nhiều doanh nghiệp thực hiện sửa đổi thông tin công ty hoặc thêm vốn, cổ đông, thay đổi trụ sở và hoàn tất hồ sơ nộp tới Sở kế hoạch và đầu tư nhưng nhận được phản hồi yêu cầu bổ sung. Với yêu cầu này thì buộc doanh nghiệp phải hoàn tất hồ sơ hoặc thủ tục trước đó để bắt đầu quá trình nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh;
  • Đã tạm ngừng kinh doanh các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của công ty.

Có thể thấy, so với Luật doanh nghiệp 2014 thì Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào 01/01/2021 đã cải thiện hơn những quy định, giảm thời gian thông báo tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp từ 15 ngày xuống còn 3 ngày.

Tham khảo bài viết: Thời gian tạm ngừng kinh doanh là bao lâu

2. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất

Để thực hiện tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ hợp lệ, bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành);
  • Quyết định, biên bản họp của HDQT (nếu có) về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Giấy giới thiệu, ủy quyền cá nhân thực hiện TNKD.

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh nhanh chóng: 0833 102 102

 

 

Từ khóa: ,