Điều 12. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật
20

Th 06

Điều 12. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 12. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật 1. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan...

Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật
20

Th 06

Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật 1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật...

Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật
20

Th 06

Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật 1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về...

Điều 9. Đăng ký kết hôn
20

Th 06

Điều 9. Đăng ký kết hôn

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 9. Đăng ký kết hôn 1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp...

Điều 8. Điều kiện kết hôn
20

Th 06

Điều 8. Điều kiện kết hôn

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 8. Điều kiện kết hôn 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ...

Điều 7. Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình
13

Th 06

Điều 7. Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình

 • Hoàng Sơn
 • 0 bình luận

Điều 7. Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình 1. Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: