Đình công có được hưởng lương không?

Tập thể người lao động có quyền tổ chức đình công khi mâu thuẫn xảy ra với người xử dụng lao động không được giải quyết một cách thấu đáo. Vậy người lao động có được nhận lương khi tổ chức đình công không?

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động 2012
  • Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nội dung tư vấn

1. Đình công có được trả lương hay không

Các cuộc đình công chắc chắn sẽ để lại những hệ lụy không nhỏ đối với cả người lao động và giới chủ. Trong khi cuộc đình công diễn ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó sẽ bị ngưng trệ, không tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Do đó, pháp luật quy định khi cuộc đình công diễn ra, những người tham gia đình công sẽ không được trả lương, cũng như không được hưởng các quyền lợi khác. Tuy nhiên pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa 2 bên và để ngỏ khả năng trường hợp ngoại lệ để cho 2 bên có những thỏa thuận về việc vẫn được nhân lương khi đình công. Bên cạnh đó, những người không tham gia đình công nhưng cũng không thể làm việc được do công việc bị ngưng trệ vẫn được nhận lương nhưng có khả năng sẽ không nhận được 100% lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Cụ thể được quy định tại Điều 218 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

Điều 218. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công

1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 98 của Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Khoản 2 Điều 98 Bộ luật lao động 2015 có quy định rằng:

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

 

2. Khi đình công có được đóng bảo hiểm xã hội không.

Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, người tham gia cuộc đình công không được nhận lương (nếu không có thỏa thuận khác với người sử dụng lao động) và cuộc đình công kéo dài hơn 14 ngày trong tháng thì người đó sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,