Đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

bởi MinhThu
Đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Mùa thi vừa đi qua, vấn đề nghĩa vụ quân sự lại nóng lên. Những đối tượng nào sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Hãy cùng LSX tìm hiểu về vấn đề náy?