giấy tờ có giá

Trong giao dịch dân sự chúng ta thường hay bắt gặp những khái niệm như giấy tờ có giá, nhưng hiện nay nhiều người vẫn chưa hiểu rõ giấy tờ có giá là gì? Và giá trị của những giấy tờ đó như thế nào? Giấy tờ có giá là gì? Giấy tờ có giá có được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng không?Chúng ta cùng theo dõi